EasyStakes - Uzupełniaj totemy na odległość!

#72
Temat utworzony · 1 Posty · 342 Wyświetlenia
 • 📥 EasyStakes

  Autor: Noviets
  Wersja: 1.0.9
  O pluginie: Plugin który pozwala uzupełnić totemy komendą.

  Uprawnienia

  • easystakes.use - Daje dostęp do używania komend stakes, stakes fill
  • easystakes.share - Daje dostęp do używania komend stakes share

  Komendy

  • stakes - Pokazuje ile posiadasz totemów oraz ile potrzebujesz bursztynów, aby je wypełnić
  • stakes fill - Wypełnia totem/y bursztynami pod warunkiem, że posiadasz ich odpowiadnią ilość
  • stakes share <gracz> - Wypełnia totemy bursztynem danemu graczowi
  • stakes share <gracz> 100 - Wypełnia totemy bursztynem danemu graczowi

  Konfiguracja

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/EasyStakes.json

  {
   "Range": 0
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło: uMod - EasyStakes


  📥 Easy Stakes