details.title details.private

Global Moderators

Globalny moderator jest osobą dbającą o ład i porządek na całym forum.

details.members