• Autor: ALEX_and_ER
  Wersja: 0.1.3
  O pluginie: Umożliwia administratorowi tworzenie prostokątnych obszarów (za pomocą współrzędnych przeciwległych narożników) z komunikatami ostrzegawczymi (powiadomieniami).

  Komendy

  • /alertareas help - Pokazuje dostępne komendy
  • /alertareas list - Pokazuje wszystkie aktywne strefy z powiadomieniami.
  • /alertareas add <Nazwa strefy> [true] - Dodaje nową strefę. (Z opcjonalnym [true] tekst będzie wyświetlany cały czas)
  • /alertareas remove <Nazwa strefy> - usuwa strefę. (Wielkość liter bez znaczenia)
  • /alertareas edit <Nazwa strefy> - Tryb edycji, w którym można ustawić tekst ostrzeżenia, współrzędne narożników oraz czy altret ma być stale wyświetlany.
  • /alertareas corner 1 - Ustawia współrzędne pierwszego rogu.
  • /alertareas corner 2 - Ustaw współrzędne drugiego rogu.
  • /alertareas name <Nowa nazwa strefy> - zmienia nazwę strefy.
  • /alertareas text <Tekst który ma się wyświetlać> - Ustawia nazwę strefy.
  • /alertareas constant <true|false> - Wyświetla alert stale lub nie.

  🔗 Przydatne linki

  Zródło: uMod.org


  📥 AlertAreas

Sugerowane tematy