• Administrator

  Kompletna instalacja serwera Hurtworld Legacy na maszynie VPS.


  # Aktualizacja systemu oraz instalacja wymaganych bibliotek

  Aktualizacja systemu oraz repozytoriów

  apt update; apt upgrade -y;
  

  Instalacja bibliotek

  apt update; apt install ca-certificates lib32gcc1 libstdc++6 lib32z1 tmux zip -y
  

  Instalacja serwera Hurtworld Legacy

  Dodajemy użytkownika:

  adduser hwserver
  

  Przełączamy się na użytkownika hwsever

  su hwserver
  

  Tworzymy folder w którym rozpakujemy pliki

  mkdir -p /home/hwserver/steamcmd
  

  a następnie do niego przejdziemy

  cd /home/hwserver/steamcmd
  

  Pobieramy SteamCMD które pozwoli nam pobrać czysty serwer hurtworld.

  wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gz 
  

  a następnie rozpakujemy

  tar xvfz steamcmd_linux.tar.gz
  

  oraz nadamy uprawnienia do uruchomienia

  chmod +x steamcmd.sh
  

  i pobieramy serwer

  ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir /home/hwserver/ +app_update 405100 -beta legacy validate +quit
  

  Mamy już czysty serwer który możemy uruchomić i który będzie działał, lecz nie ma możliwości dodanie pluginów. Żeby mieć możliwość instalowania pluginów przechodzimy do następnego kroku.


  Instalacja Oxide

  Przechodzimy do głównego katalogu serwera:

  cd /home/hwserver/
  

  Pobieramy paczkę w której będą się znajdować wymagane pliki

  wget https://umod.pl/assets/uploads/files/hurtworld-legacy/Oxide.Hurtworld-2.0.3911.zip -O Oxide.Hurtworld.zip
  

  Rozpakowujemy paczkę

  unzip -o Oxide.Hurtworld.zip
  

  Pobieramy kompilator do pluginów, ponieważ w starszym oxide linki wygasły

  wget https://assets.umod.org/compiler/Compiler.x86_x64
  

  Pobieramy skrypt który umożliwi nam wystartowanie serwera

  wget https://umod.pl/assets/uploads/files/hurtworld-legacy/_start.sh
  

  oraz nadajemy prawa aby skrypt mógł się wykonać

  chmod +x _start.sh
  

  Utrzymywanie serwera za pomocą tmux

  tmux new -d -s hwserver "/home/hwserver/./_start.sh"
  

  Minimalizowanie programu tmux: ctrl + b d
  Wyłączanie serwera: ctrl + b x
  Powracanie do programu tmux: tmux a -t hwserver

 • Administrator

  Aktualizacja
  Poprawiono pod wersje LEGACY
  Poprawiono linki
  Zmieniono program screen na tmux

 • Administrator

  Aktualizacja
  Mała poprawka zmienono CSharpCompiler.exe na CSharpCompiler.x86_x64

 • Administrator

  Aktualizacja

  • dodano nowszy Oxide
  • zaktualizowano linki
  • zmieniono nazwę użytkownika z hurtworld na hwserver
Sugerowane tematy