Rust Kits

#680
Temat utworzony · 1 Posty · 24 Wyświetlenia
 • Autor: Whispers88
  Wersja: 3.3.1
  O pluginie: Plugin dodaje zestawy

  Uprawnienia

  • kits.admin -- Pozwala na korzystanie z funkcji administratora
  • kits.consolegive -- Umożliwia podawanie zestawów za pośrednictwem konsoli

  Komendy

  • /kit -- lista zestawów dostępnych dla gracza
  • /kit <nazwa> -- wybranie zestawu

  Komendy dla administratora

  • /kit list -- lista zestawów
  • /kit add <nazwa> -- dodanie zestawu
  • /kit remove <nazwa> -- usunięcie zestawu
  • /kit edit <nazwa> -- edytowanie zestawu
  • /kit resetkits -- usunięcie wszystkich zestawów wraz z baza danych graczy
  • /kit resetdata -- zresetowanie zestawów dla graczy
  • /kit <opcja1> <wartość1> [opcja2] [wartość2] [opcja..] [wartość..] -- ustawianie opcji zestawów

  Tworzenie nowego zestawu

  1. Opróżnij swój ekwipunek
  2. Ułóż przedmioty w swoim ekwipunku do zestawu
  3. Użyj komendy /kit add <nazwa>
  4. Ustaw opcje: /kit <opcja1> <wartość1> [opcja2] [wartość2] [opcja..] [wartość..]
   Przykład: /kit items max 10 cooldown 3600 description "Przedmioty startowe, użycia: 10"

  Opcje

  • max: <użycia>/false -- użycia zestawu (false - nieskończoność)
  • cooldown: <czas>/false -- czas odnowienia zestawu (false - bez czasu odnowienia)
  • building: <nazwa> -- ustawia budynek jaki ma sie wkleić
  • authlevel: <authlevel> -- authlevel potrzebny do odebrania zestawu
  • npconly: true/false -- dostępne tylko dla NPC
  • permission: <uprawnienie>/false -- uprawnienie zestawu (false - zestaw dla wszystkich)
  • description: <opis>/false -- opis zestawu
  • image: <URL> -- obraz zestawu w GUI
  • hide: true/false -- ukrycie zestawu z listy (nie ukryje się w poleceniu administratora /kit list)
  • xp: <xp> -- daj XP/PD odbierając zestaw
  • items -- kopiuje przedmioty z ekwipunku do zestawu

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/Kits.json

  {
   "NPC - GUI Kits": {
    "0": {
     "description": "Welcome on this server! Here is a list of free kits that you can get.<color=green>Enjoy your stay</color>",
     "kits": [
      "kit1",
      "kit2"
     ]
    },
    "1235439": {
     "description": "Welcome on this server! Here is a list of free kits that you can get.<color=green>Enjoy your stay</color>",
     "kits": [
      "kit1",
      "kit2"
     ]
    },
    "8753201223": {
     "description": "<color=red>VIPs Kits</color>",
     "kits": [
      "kit1",
      "kit3"
     ]
    }
   },
   "CopyPaste - Parameters": [
    "deployables",
    "true",
    "inventories",
    "true"
   ],
   "Custom AutoKits": {
    "0": "KitName",
    "1": "KitName",
    "2": "KitName"
   },
   "Kit - Logging": false,
   "Show All Kits": false,
   "Background - URL": "",
   "Wipe kit data on map wipe": false,
   "Kit Names & Cooldowns - Cooldowns (minutes)": {
    "kitName1": 20.0,
    "kitName2": 30.0
   }
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło uMod


  📥 Kits

Sugerowane tematy