• Administrator

  Autor: nivex
  Wersja: 1.4.2
  O pluginie: Plugin dodaje możliwość teleportacji do graczy, domów i miejsc.

  Uprawnienia

  • nteleportation.home - /home, /sethome, /removehome
  • nteleportation.deletehome - /home delete & /deletehome
  • nteleportation.homehomes - /home homes & /homehomes
  • nteleportation.importhomes - teleport.importhomes
  • nteleportation.radiushome - /home radius & /radiushome
  • nteleportation.tp - /tp
  • nteleportation.tpb - /tpb
  • nteleportation.tpr - /tpr
  • nteleportation.tpconsole - teleport.topos & teleport.toplayer
  • nteleportation.tphome - /home tp and /tphome
  • nteleportation.tptown - /town
  • nteleportation.tpoutpost - /outpost
  • nteleportation.tpbandit - /bandit
  • nteleportation.tpn - /tpn
  • nteleportation.tpl - /tpl
  • nteleportation.tpremove - /tpremove
  • nteleportation.tpsave - /tpsave
  • nteleportation.wipehomes - /wipehomes
  • nteleportation.crafthome - pozwala na tworzenie podczas teleportu do domu
  • nteleportation.crafttown - pozwala na tworzenie podczas teleportu do miasta
  • nteleportation.craftoutpost - pozwala na tworzenie podczas teleportu na posterunek
  • nteleportation.craftbandit - pozwala na tworzenie podczas teleportu do miasta bandytów
  • nteleportation.crafttpr - pozwala na tworzenie podczas teleportu /tpr

  Komendy

  • tp <gracz> - Teleportowanie się do gracza
  • tp <gracz> <gracz> - Teleportowanie gracza do innego gracza
  • tp <x> <y> <z> - Teleportowanie się na wybrane koordynaty
  • tpl - Lista zapisanych lokalizacja
  • tpl <nazwa> - Teleportowanie się do zapisanej lokalizacji
  • tpsave - Zapisuje Twoją aktualną pozycję jako nazwę lokalizacji.
  • tpremove - Usuwa lokalizację z zapisanej listy.
  • tpb - Teleportuje cię z powrotem do miejsca, w którym byłeś przed teleportacją.
  • home radius <promień> - Znajdź wszystkie domy w promieniu od siebie.
  • home delete <nazwa> - Usunięcie domu
  • home tp <nazwa> - Teleportowanie się do domu
  • home homes - Lista zapisanych domów
  • home wipe - Usuwa wszystkie zapisane domy.
  • town set - Zapisuje bieżącą lokalizację jako Miasto.
  • outpost set - Zapisuje bieżącą lokalizację jako Posterunek.
  • bandit set - Zapisuje aktualną lokalizację jako Miasto Bandytów.
  • wipehomes - Usuwa wszystkie domy.

  Komendy dla konsoli

  • wipehomes - Usuwa wszystkie zapisane domy
  • teleport.topos <gracz> <x> <y> <z> - Teleportowanie gracza do wybranych koordynatów
  • teleport.toplayer <gracz> <gracz> - Teleportowanie gracza do innego gracza.
  • teleport.importhomes - Importowanie domów z pluginu m-Teleportation

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/NTeleportation.json

  {
   "Settings": {
    "Interrupt TP": {
     "Above Water": true,
     "Balloon": true,
     "Boats": false,
     "Cargo Ship": true,
     "Cold": false,
     "Excavator": false,
     "Hot": false,
     "Hostile": false,
     "Hurt": true,
     "Lift": true,
     "Monument": false,
     "Mounted": true,
     "Oil Rig": false,
     "Safe Zone": true,
     "Swimming": false
    },
    "Block Teleport (NoEscape)": false,
    "Block Teleport (ZoneManager)": false,
    "Chat Name": "<color=red>Teleportation</color>: ",
    "Chat Steam64ID": 76561199056025689,
    "Check Boundaries On Teleport X Y Z": true,
    "Draw Sphere On Set Home": true,
    "Homes Enabled": true,
    "TPR Enabled": true,
    "Town Enabled": true,
    "Outpost Enabled": true,
    "Bandit Enabled": true,
    "Strict Foundation Check": false,
    "Cave Distance Small": 50.0,
    "Cave Distance Medium": 70.0,
    "Cave Distance Large": 110.0,
    "Default Monument Size": 50.0,
    "Minimum Temp": 0.0,
    "Maximum Temp": 40.0,
    "Blocked Items": {},
    "Bypass CMD": "pay",
    "Use Economics": false,
    "Use Server Rewards": false,
    "Wipe On Upgrade Or Change": false,
    "Auto Generate Outpost Location": false,
    "Auto Generate Bandit Location": false
   },
   "Admin": {
    "Announce Teleport To Target": false,
    "Usable By Admins": true,
    "Usable By Moderators": true,
    "Location Radius": 25,
    "Teleport Near Default Distance": 30
   },
   "Home": {
    "Homes Limit": 2,
    "VIP Homes Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Cooldown": 600,
    "Countdown": 15,
    "Daily Limit": 5,
    "VIP Daily Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Cooldowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Countdowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Location Radius": 25,
    "Force On Top Of Foundation": true,
    "Check Foundation For Owner": true,
    "Use Friends": true,
    "Use Clans": true,
    "Use Teams": true,
    "Usable Out Of Building Blocked": false,
    "Usable Into Building Blocked": false,
    "Allow Cupboard Owner When Building Blocked": true,
    "Allow Iceberg": false,
    "Allow Cave": false,
    "Allow Crafting": false,
    "Allow Above Foundation": true,
    "Check If Home Is Valid On Listhomes": false,
    "Pay": 0,
    "Bypass": 0
   },
   "TPT": {
    "Use Friends": false,
    "Use Clans": false,
    "Use Teams": false,
    "Allow Cave": false
   },
   "TPR": {
    "Allow Cave": false,
    "Allow TPB": true,
    "Cooldown": 600,
    "Countdown": 15,
    "Daily Limit": 5,
    "VIP Daily Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Cooldowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Countdowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Request Duration": 30,
    "Block TPA On Ceiling": true,
    "Usable Out Of Building Blocked": false,
    "Usable Into Building Blocked": false,
    "Allow Cupboard Owner When Building Blocked": true,
    "Allow Crafting": false,
    "Pay": 0,
    "Bypass": 0
   },
   "Town": {
    "Allow Cave": false,
    "Cooldown": 600,
    "Countdown": 15,
    "Daily Limit": 5,
    "VIP Daily Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Cooldowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Countdowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Location": "0 0 0",
    "Usable Out Of Building Blocked": false,
    "Allow Crafting": false,
    "Pay": 0,
    "Bypass": 0
   },
   "Outpost": {
    "Allow Cave": false,
    "Cooldown": 600,
    "Countdown": 15,
    "Daily Limit": 5,
    "VIP Daily Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Cooldowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Countdowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Location": "0 0 0",
    "Usable Out Of Building Blocked": false,
    "Allow Crafting": false,
    "Pay": 0,
    "Bypass": 0
   },
   "Bandit": {
    "Allow Cave": false,
    "Cooldown": 600,
    "Countdown": 15,
    "Daily Limit": 5,
    "VIP Daily Limits": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Cooldowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "VIP Countdowns": {
     "nteleportation.vip": 5
    },
    "Location": "0 0 0",
    "Usable Out Of Building Blocked": false,
    "Allow Crafting": false,
    "Pay": 0,
    "Bypass": 0
   }
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło uMod


  📥 N Teleportation

Sugerowane tematy