No Raid Zones - Zablokuj miejsce przed zrajdowaniem

#65
Temat utworzony · 3 Posty · 306 Wyświetlenia
 • Autor: Swat1801 & Lizzaran & UncleMyers
  Wersja: 2.0.1
  O pluginie: Plugin dodaje miejsca w których nie można rajdować.

  Konfiguracja

  • noraidzones.use - Pozwala dodawać/usuwać/itd. miejsca

  Komendy

  • nrz add <strefa> - Dodaje miejsce
  • nrz remove <strefa> - Usuwa miejsce
  • nrz update <strefa> - Aktualizuje miejsce
  • nrz list - Pokazuje listę
  • nrz help - Wyświetla pomocne informacje

  Konfiguracja

  • Add Extra Cell Layer - Dodawanie dodatkowej warstwy
  • Auto Fill Stakes - Automatyczne uzupełnianie totemów
  • Refund C4 - Zwróć C4
  • Show Notification - Pokaż powiadomienie

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/NoRaidZones.json

  {
   "Settings": {
    "Add Extra Cell Layer": true,
    "Auto Fill Stakes": true,
    "Refund C4": false,
    "Show Notification": true
   }
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło: Umod


  📥 No Raid Zones

 • Aktualizacja

 • ja mam takie pytanie czy pluginy są wql jakoś sprawdzane na serwerze i testowane czy wszystko działa ?